Lund Copenhagen

Lund Copenhagen har lavet smykker siden 1858.

Det første smykke fra Lund Copenhagen er lavet af guldsmedeeleven, Bernhard Hertz. Han laver sit svendestykke – en guldbladsarmring smykket med diamanter, perler og rubiner – til Frederik VII for 300 rigsdaler. Kongen skænker smykket til grevinde Danner. Armringen, der er kendt som et af sin tids “mest pragtfulde og bedst udførte guldsmedearbejder” er i dag udstillet på Kunst-industrimuseet. I 1958 – hundrede år senere – får den nyudlærte bestiksølvsmed, Flemming Lund, sølvmedalje for sit svendestykke. Bare 21 år gammel udnævnes han til landets yngste værkfører og får arbejde hos Svend Christensen. I 1967 dør Svend Christensen, og Flemming Lund overtager mesterens forretning efter ham. Virksomheden har siden da kørt som Lund Copenhagen og denne er nu overtaget af Flemming Lunds kone Helle Lund, som kører virksomheden videre i samme ånd.